pintures aerografia auto air

Els colors acrílics per aerografia Auto Air, estan indicats per treballar sobre superfícies rígides o semirígides.

Read more
 • auto air aluminium bases

  auto air aluminium bases

  <p>La base d'alumini s'utilitza com a base per la sèrie 4600 Candy Colors.<br /> Altament reflectant, més que els platejats de la sèrie 4300. <br /> Es recomana aplicar-lo sobre un color base i no directament sobre la superfície de l'objecte. Per aconseguir el millor efecte reflectant pintar sobre una base d'imprimació negre 4002. <br /> Normalment les bases d'alumini requereixen més temps per assecar-se que la resta de colors d'Auto Air, degut al recobriment que tenen perquè no s'evapori l'alumini al pintar-les.<br /> Aplicar un capa intermitja de protecció a sobre de la base d'alumini sempre que es vulgui enmascarar la súperfície, per prevenir endur-se la pintura. Aquesta capa de protecció s'aplica amb 4004 Transparent Base de Auto Air.<br /> Aplicar aquesta capa intermitja de protecció no sempre serà necessària sempre i quan, la base d'alumini estigui molt ben seca.<br /> S'apliquen amb pistola o amb un aerògraf de diàmetre gran. </p>
 • auto air semi opacs

  auto air semi opacs

  <p>Els colors acrílics per aerografia Auto Air Semi-Opaque, són d'un alt poder de cobertura i són miscibles amb els colors Auto Air Transparent. Es recomanen com a base per als colors 4500 Series Sparklescent Color i 4300 Series Pearlescent Color, estalvien material, i redueixen els temps d'assecat. Per aconseguir un color mes intens, imprimar abans amb 4001 Sealer White en els colors clars, en els colors foscos imprimar amb 4002 Sealer Black. En contenir més càrrega de pigment, dificulta l'atomització en broquets de pas fi. Per diluir utilitzi 4012 Auto Air Reducer, en aerògrafs màxim 30%, en pistoles màxim 10%. Aerògraf: pas de 0,35 mm o més  Mini pistola: pas de 1,0 mm  Pistola: pas de 1,2 mm</p>
 • auto air transparents

  auto air transparents

  <p>Els colors acrílics per aerografia Auto Air Transparent, estan indicats per treballar sobre superfícies rígides o semirígides. També es poden utilitzar per donar color al segellador 4001 Sealer White. Per la seva baixa densitat tenen un bon funcionament amb tot tipus de passos de broquet. Per diluir utilitzi 4012 Flash Reducer High Performance, aerògrafs 10 - 25%, pistoles 5 - 10%. Si desitja un acabat més transparent utilitzi els colors Auto Air Candy. Recomanable abans d'aplicar el color, imprimar amb segellador, per fons blanc 4001 Sealer White, per fons negre 4002 Sealer Black.<br /><br /> Spray-Gun: 1.2mm tip<br /> Mini-Spray Gun: 1.0mm tip<br /> Airbrush: 0.35mm or larger</p>
 • auto air fluorescents

  auto air fluorescents

  <p>Els colors Auto Air Fluorecents s'han d'aplicar sobre una base blanca, del mateix color o semblant al to que es vol aconseguir.</p>
 • auto air perlats

  auto air perlats

  <p>Colors molt vius perlats que es poden utilitzar com a base i que cobreixen com els semi- opacs.<br /><br /> Es recomana aplicar-ho sobre l'imprimació blanca 4001 o sobre la negre 4002. Per un cobriment total es requereix un total de 3-4 capes sobre l'imprimació.<br /><br /> Es recomana utilitzar els colors clars sobre l'imprimació blanca. Els colors 4308 Pearl Blue, 4311 Pearl Plum, 4312 Pearl Purple i 4314 Pearl Black s'han d'aplicar sobre l'imprimació negre, ja que així augmenta l'efecte reflectant del color.<br /><br /> Cal aplicar el color 4302 Pearl Silver sobre el negre o sobre un gris aconseguit barrejant imprimació blanca i negre. <br /><br /> Per aconseguir una acabat perfecte amb el color 4301 Pearl White, es recomana primer utilitzar l'imprimació blanca i tot seguit, 3-4 capes del 4501 Hot Rod Sparkle White abans de pintar el blanc perla. <br /><br /> Spray-Gun: 1.2mm tip<br /> Mini-Spray Gun: 1.0mm tip<br /> Airbrush: 0.35mm or larger<br /> Reduce: Spray-gun: @ 10% per volume with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer<br /> Airbrush: @ 30% per volume or more with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer</p>
 • auto air metal.lics

  auto air metal.lics

  <p>Els colors metàlolics tenen el poder de cobrició d'un semi- opac.<br /><br /> Es recomana aplicar-lo sobre una capa d'imprimació blanca 4001 o una de negre 4002. Per cubrir es necessiten de 3 a 4 capes sobre la capa d'imprimació.<br /><br /> Cal aplicar els colors metàlolics més clars sobre l'imprimació blanca 4001 come els blancs metàlolics 4330 &amp; 4331. La resta de colors, com el 4340 Midnight Blue, cal aplicar-los sobre una base negre 4002 per aconseguir un millor reflexe i to brillant. Es recomana aplicar el color 4332 Metallic Silver sobre un base gris aconseguida barrejant el blanc i el negre d'imprimació.<br /><br /> Els colors metàlolics fant una base excelolent per la sèrie 4600 Candy. El 4331 Metallic White ( coarse ) s'utilitza com a base pels colors més clars de la sèrie 4600 Candy.<br /><br /> Per aconseguir que els blancs metàlolics 4330 i el 4331, que tenen una petita dominant blava, quedin perfectament blancs, s'ha d'utilitzar una capa d'imprimació blanca seguida de 3-4 capes de 4501 Hot Rod Sparkle White.<br /><br /> El color Burnt Orange és el color metàlolic amb menys poder de cobrició. Per solucionar-ho, es recomana utilitzar com a base l'imprimació blanca 4001 barrejada a parts iguals amb el 4205 Flame Orange o amb el 4233 Transparent Orange. <br /><br /> Spray-Gun: 1.2mm tip<br /> Mini-Spray Gun: 1.0mm tip<br /> Airbrush: 0.35mm or larger<br /> Reduce: Spray-gun: @ 10% per volume with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer<br /> Airbrush: @ 30% per volume or more with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer</p>
 • auto air iridiscents

  auto air iridiscents

  <p>Els colors iridiscents tenen una base brillant amb un canvi lleuger de color quan es reflexa la llum a les vistes laterals de la superfíce pintada.<br /><br /> Cobreixen com un semi-opac. Tenen una cobertura total desprès de 3-4 capes sobre l'imprimació.<br /><br /> Els colors iridiscents estan fets amb les sèries 4400 Hi-lite Interference Colors que s'encarreguen de donar-li aquesta propietat de canviar lleugerament de color. Normalment canvien a un color més fosc amb una vista lateral de l'objecte pintat.<br /><br /> Els colors clars s'apliquen amb una base 4001 d'imprimació blanca.<br /><br /> Els colors 4355 Brite Blue, 4356 Electric Blue and 4358 Purple es recomana aplicar-los sobre una base 4002 d'imprimació negre.<br /><br /> Spray-Gun: 1.2mm tip<br /> Mini-Spray Gun: 1.0mm tip<br /> Airbrush: 0.35mm or larger<br /> Reduce: Spray-gun: @ 10% per volume with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer<br /> Airbrush: @ 30% per volume or more with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer</p>
 • auto air gem color-shift

  auto air gem color-shift

  <p>Grans flocs perlats en una base transparent que canvia de color.<br /> Aplicar-lo sobre una base negra. Per obtenir els millors resultats aplicar-ho sobre el 4220 Deep Black.<br /> Cobertura excel.lent. Amb uns 2 litres n'hi ha prou per pintar un cotxe gran.<br /> El canvi de color de la pintura és més pronunciat quan s'aplica la capa final de vernís. <br /> Color clau quan s'utilitza amb la sèrie 4500 Sparklescent Colors, ja que junts aconsegueixen un perfecte i veritable color fantasma, que es veu en una visió directa i desapareix en una visió lateral. Consulteu la taula dels Sparklescents Colors per saber els colors claus per aconseguir l'efecte fantasma.<br /> Es pot aplicar sobre diferents bases, combinat amb els Gem colors es crea un acabat perlat únic i perfecte.<br /><br /> Spray-Gun: 1.2mm tip<br /> Mini-Spray Gun: 1.0mm tip<br /> Airbrush: 0.35mm or larger<br /> Reduce: Spray-gun: @ 10% per volume with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer<br /> Airbrush: @ 30% per volume or more with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer</p>
 • auto air flair color-shift

  auto air flair color-shift

  <p>Colors base que canvien a diferents colors.<br /> Aplicar-lo sobre la imprimació negre 4002 Sealer Dark o sobre el 4220 Deep Black. <br /> Utilitzar-lo amb una pistola d'aire o un aerògraf amb boquilla de diàmetre gran. <br /><br /> Spray-Gun: 1.2mm tip<br /> Mini-Spray Gun: 1.0mm tip<br /> Airbrush: 0.35mm or larger<br /> Reduce: Spray-gun: @ 10% per volume with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer<br /> Airbrush: @ 30% per volume or more with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer</p>
 • auto air hi-lite interference

  auto air hi-lite interference

  <p>Potents colors de flocs perlats amb un lleuger canvi de color a negre en una vista lateral. <br /> Aplicar sobre qualsevol color base per aconseguir un flocs perlats normals.<br /> Usar amb moderació, ja que amb poca quantitat es pot cobrir una gran superfície. Per exemple, aproximadament amb un litre n',hi ha prou per cobrir un cotxe gran. Amb una o dos capes n'hi ha prou. Si és fan més capes amb la pintura n'hi haurà un excès i, el to quedarà pastel i es perdrà l'efecte.<br /> Són colors concentrats. Utilitzant-lo barrejat amb 4004 Auto Air Transparent Base, s'extèn més fàcilment la pintura en grans superfícies. <br /> El color Hi-Lite Blue a sobre del 4330 i el 4331 Metallic White accetúa encara més l'efecte perlat dels flocs de la pintura, especialment sobre superfícies corbes com parafangs, etc.. Usar-ho amb moderació perquè l'efecte funcioni bé. <br /> També accetúa aquest efecte el color Hi-Lite Gold sobre el 4331 Metallic White. Utilitzar-lo amb moderació.<br /> Es recomana fer un panell de prova utilitzant diferents bases i diferents colors de la gama Hi-Lite per veure com queden els efectes dels flocs perlats. Fins que no s'aplica la capa final de vernís, no s'aconsegueix l'efecte final. <br /> Els Hi-Lite Colorsa es recomana utilitzar-los sobre una base d'imprimació negre 4002 o sobre el 4220 Deep Black.<br /> Spray-Gun: 1.2mm tip<br /> Mini-Spray Gun: 1.0mm tip<br /> Airbrush: 0.35mm or larger<br /> Reduce: Spray-gun: @ 10% per volume with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer<br /> Airbrush: @ 30% per volume or more with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer</p>
 • auto air hot rod sparkle

  auto air hot rod sparkle

  <p>Grans flocs perlats amb una orientació excel.lent en qualsevol punt de vista i amb un bon efecte perlat.<br /> La pintura Hot Road estan fets amb una base transparent per tant perquè es vegin els flocs perlats s'ha d'aplicar sobre un color base previ, normalment negre.<br /> Té una cobertra excel.lent, normalment amb menys de dos litres n'hi ha prou per pintar un cotxe gran.<br /> El 4501 Hot Rod Sparkle White són flocs perlats transparents, i es poden utilitzar amb qualsevol color, fent-lo un color universal per a tot la linia.<br /> Donant unes 3 o 4 capes de 4501 Hot Rod Sparkle White sobre el blanc d'imprimació 4001 s'aconsegueix el perlat de color blanc més nítid i brillant de tota la gama d'Auto Air. <br /> Per aconseguir totalment l'efecte perlat, cal aplicar-hi capes de vernís brillant final.<br /> Es recomana aplicar els Hot Road amb una pistola o amb un aerògraf de boquilla gran. <br /><br /> Spray-Gun: 1.2mm tip<br /> Mini-Spray Gun: 1.0mm tip<br /> Airbrush: 0.35mm or larger<br /> Reduce: Spray-gun: @ 10% per volume with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer<br /> Airbrush: @ 30% per volume or more with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer</p>
 • auto air cosmics sparkles

  auto air cosmics sparkles

  <p>Colors de base brillant amb un lleuger canvi de color amb llum directa a les vistes laterals de l'objecte pintat.<br /> Cobreixen com un semi-opac. Per una cobertura completa es requereix unes 3-4 capes sobre l'imprimació.<br /> Per aconseguir colors iridiscents barrejar-los amb les sèries 4400 Hi-lite. Aconsegueix un lleuger canvi de color i, en les vistes laterals s'enfosqueix.<br /> Es recomana pels colors clars de la sèrie Cosmic Sparkle, que s'apliquin sobre una base d'imprimació blanca 4001. Pels colors 4355 Brite Blue, 4356 Electric Blue i 4358 Purple es recomana pintar-los sobre una capa d'imprimació negre 4002. <br /><br /> Spray-Gun: 1.2mm tip<br /> Mini-Spray Gun: 1.0mm tip<br /> Airbrush: 0.35mm or larger<br /> Reduce: Spray-gun: @ 10% per volume with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer<br /> Airbrush: @ 30% per volume or more with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer</p>
 • auto air sparklescents

  auto air sparklescents

  <p>Extremadament perlats, amb una gran profunditat en el color. Aquests són els millors colors perlats disponibles de qualsevol sistema de pintura existent al mercat, sense cap dubte.<br /> No només tenen un bon efecte perlat, sinó que tenen un canvi de to sobre una superfície arrodonida en vistes directes a laterals, creant una efecte encaramel.lat.<br /> Es recomana utilitzar-lo sobre una capa d'un color clau (semblant al to de l'Sparklescent) o sobre una base d'imprimació blanca 4001 tenyida del mateix to que l'Sparklescent.<br /> Són colors tranparents i necessiten de 5 a 6 capes sobre una base blanca per aconseguir el to correcte.<br /> Per reduïr el nombre de capes, es recomana utilitzar un color clau del mateix to com a base. Així s'aconsegueix el color en només 2 o 3 capes d'Sparklescent i es reduieix el temps de secat.<br /> Els Sparklescent Colors són una barreja de les sèries 4200 Transparent Colors, 4400 Gem Colors i 4500 Cosmic o Hot Rod Sparkle Color.<br /> Per aconseguir uns gràfics "fantasma" perfectes, utilitzar els colors Gem a sobre dels Sparklescents. <br /> Consulteu la carta de combinació de colors pels gràfics fantasmes a Auto Air Colors Blend Chart.<br /> Es necessiten més capes adicionals de medium o vernís per aconseguir una superfície fina, sense notar el grossor dels grans perlats.<br /> Bada Bling Silver(TM) és un color plata transparent que és ideal per a la mescla i per fer transicions.<br /> Per utilitzar-los com a colors base en grans superfícies, barrejar 1/2 amb el 4332 Metallic Silver per millora la cobertura i gastar menys pintura.<br /> Mango(TM) és un color taronja molt transparent i per omplir grans superfícies necessita ser aplicat sobre una base de color 4205 Flame Orange.<br /> Es recomana utilitzar-lo amb una pistola o un aerògraf de diametre gran.<br /><br /> Spray-Gun: 1.2mm tip<br /> Mini-Spray Gun: 1.0mm tip<br /> Airbrush: 0.35mm or larger<br /> Reduce: Spray-gun: @ 10% per volume with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer<br /> Airbrush: @ 30% per volume or more with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer</p>
 • auto air candy pigment

  auto air candy pigment

  <p>Els pigments Candy són concentrats, cal reduïr-los a la proporció de 3:1 amb Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer.<br /> Són colors transparents i cal pintar-los a sobre de bases de les sèries 4100 o 4300 d'Auto Air o, sobre un color en general. Són colors transparents amb una base de pigment. No estan fets amb una base de colorant.<br /> Es veu l'efecte final caramel.litzat desprès de vernissar-lo amb una capa brillant.<br /> Per aconseguir un color caramel.litzat amb un efecte de flocs perlats, afegeix el 4501 Hot Rod Sparkle White a qualsevol Candy.<br /><br /> Spray Gun: 1,2 mm.<br /> Mini-Gun: 0,8-1,0 mm.<br /> Airbrush: 0,5 mm.<br /><br /> Reduce: 4012 High Performance Reducer<br /> Spray Gun: 9:1<br /> Airbrush 3:1</p>
 • auto air additius

  auto air additius

  <p>Gamma de productes complementaris per a les pintures Auto-Air.<br /> Per veure la seva aplicació, premi sobre el producte.</p>
 • auto air sets

  auto air sets

  <p>Els colors acrílics per aerografia Auto Air, estan indicats per treballar sobre superfícies rígides o semirígides.</p>

Menú

Configuració