auto air perlats

Colors molt vius perlats que es poden utilitzar com a base i que cobreixen com els semi- opacs.

Es recomana aplicar-ho sobre l'imprimació blanca 4001 o sobre la negre 4002. Per un cobriment total es requereix un total de 3-4 capes sobre l'imprimació.

Es recomana utilitzar els colors clars sobre l'imprimació blanca. Els colors 4308 Pearl Blue, 4311 Pearl Plum, 4312 Pearl Purple i 4314 Pearl Black s'han d'aplicar sobre l'imprimació negre, ja que així augmenta l'efecte reflectant del color.

Cal aplicar el color 4302 Pearl Silver sobre el negre o sobre un gris aconseguit barrejant imprimació blanca i negre.

Per aconseguir una acabat perfecte amb el color 4301 Pearl White, es recomana primer utilitzar l'imprimació blanca i tot seguit, 3-4 capes del 4501 Hot Rod Sparkle White abans de pintar el blanc perla.

Spray-Gun: 1.2mm tip
Mini-Spray Gun: 1.0mm tip
Airbrush: 0.35mm or larger
Reduce: Spray-gun: @ 10% per volume with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer
Airbrush: @ 30% per volume or more with Auto Air 4012 / Wicked W500 High Performance Reducer

Read more

Menú

Configuració