auto air aluminium bases

La base d'alumini s'utilitza com a base per la sèrie 4600 Candy Colors.
Altament reflectant, més que els platejats de la sèrie 4300.
Es recomana aplicar-lo sobre un color base i no directament sobre la superfície de l'objecte. Per aconseguir el millor efecte reflectant pintar sobre una base d'imprimació negre 4002.
Normalment les bases d'alumini requereixen més temps per assecar-se que la resta de colors d'Auto Air, degut al recobriment que tenen perquè no s'evapori l'alumini al pintar-les.
Aplicar un capa intermitja de protecció a sobre de la base d'alumini sempre que es vulgui enmascarar la súperfície, per prevenir endur-se la pintura. Aquesta capa de protecció s'aplica amb 4004 Transparent Base de Auto Air.
Aplicar aquesta capa intermitja de protecció no sempre serà necessària sempre i quan, la base d'alumini estigui molt ben seca.
S'apliquen amb pistola o amb un aerògraf de diàmetre gran.

Read more

Menú

Configuració