Our webstore uses cookies to offer a better user experience and we recommend you to accept their use to fully enjoy your navigation. More information customize cookies

auto air semi opacs

Els colors acrílics per aerografia Auto Air Semi-Opaque, són d'un alt poder de cobertura i són miscibles amb els colors Auto Air Transparent. Es recomanen com a base per als colors 4500 Series Sparklescent Color i 4300 Series Pearlescent Color, estalvien material, i redueixen els temps d'assecat. Per aconseguir un color mes intens, imprimar abans amb 4001 Sealer White en els colors clars, en els colors foscos imprimar amb 4002 Sealer Black. En contenir més càrrega de pigment, dificulta l'atomització en broquets de pas fi. Per diluir utilitzi 4012 Auto Air Reducer, en aerògrafs màxim 30%, en pistoles màxim 10%. Aerògraf: pas de 0,35 mm o més  Mini pistola: pas de 1,0 mm  Pistola: pas de 1,2 mm

Read more

Menú

Configuració