75051 Extreme Real Buildings - Castellano

Referència: 75051

Nou llibre pertanyent a la línia editorial Scenic Atmosphere, on el prestigiós artista Emmanuel Nouaillier ens mostra els processos i tècniques emprats per a la recreació a escala de façanes d'edificis deteriorats.

Aquest primer volum de la sèrie Masterclass, en què l'autor mostra la seva manera personal d'enfocar i dur a la pràctica els seus treballs, aprofundeix en els processos de desgast extrem d'edificis i en la construcció i la pintura dels diferents materials representats.

A través d'onze articles, se'ns descriu com construir i pintar fusta, formigó, maons, cartells publicitaris, portes i finestres, i una infinitat de detalls, que ens faran dubtar que les construccions que contemplem siguin models a escala i no imatges d'edificis reals.

El llibre inclou multitud de fotografies de referència, en què l'autor s'inspira, per recrear els desgasts i desperfectes que el pas del temps provoca als edificis, i com afecten cadascun dels materials que els componen.

Número de pàgines: 192

Read more
35,70 €
Add to compare0
Detalls del producte
75051
Productes relacionats

Menú

Configuració