clivelladors

El craquelat és un efecte molt utilitzat en pintura, fusta, ceràmica, etc. És un fenomen de deteriorament usat en manualitats per crear esquerdes que fragmenten la pintura, o la superfície tractada, a fi d'imitar l'envelliment.

Read more

Menú

Configuració