spray imprimació

Imprimació en aerosol per a la preparació de figures a pintar. Inflamable. A base de dissolvents. No conté CFC ni Toluè.

Read more

Menú

Configuració