Vallejo primers

Imprimació a base d'aigua i poliuretà. Surface Primer es pot utilitzar directament o bé barrejant-lo amb altres productes auxiliars com Vernissos, Mediums, etc. Es recomana no barrejar Surface Primer amb alcohol i / o dissolvents. Aplicar amb l'aerògraf o pinzell.

Té un acabat mat autoanivellant, d'extraordinària duresa i resistència i no amaga els detalls. Idoni per a suports com plàstics, llautó, resina, etc.

Surface Primer es neteja fàcilment utilitzant aigua.

Read more

Menú

Configuració