rentats

Els Rentats han estat formulats amb una nova resina. S'utilitzen per ombres i per l'aplicació de transparencies. Aplicant sobre una imprimació, el rentat entra als plecs i solcs de la figura, ressaltant instantàniament el seu aspecte.
Es poden barrejar amb els colors Game Color i amb els Mediums.

Read more

Menú

Configuració